■ Slavlje Isusovog rođenja Božić započinjemo na Badnjak a sv. Mise slave se u 20.00 i 21.00 sati.

Na svetkovinu Božića sv. Mise  su u 10.00 i 11.00 sati.