Kao župna zajednica za blagdan župe pripremit ćemo se trodnevnom duhovnom pripravom koja započinje u četvrtak 5. svibnja. Trodnevnu duhovnu pripravu predslavi vlč. dr. sc. Odilon-Gbènoukpo Singbo, profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

08. svibnja za Merčevo svečanu sv. Misu u 10.00 sati predslavi rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, vlč. dr. sc. Željko Tanjić.

Na sam blagdan 10. svibnja misu predslavi vlč. Damir Burlić, župnik župe Ranjenog Isusa u Gradecu u 18.30 sati na župnom zemljištu.