MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima.
" />