MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Podajte caru carevo, a Bogu Božje.
" />