MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga.
" />
MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga.
Otvorite župni listić (pdf)