MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.
" />