PRVA SVETA PRIČEST

Dokumenti:  

POTVRDNICA: podiže se u župi krštenja djeteta i treba je pribaviti do Božića.
Umjesto potvrdnice u obzir uzimamo: Kopiju uspomene na krštenje (mora imati pečat župe) ili obiteljsku knjižicu ( mora imati potpis i pečat)
Ako netko nije kršten, treba se krstiti prije Prve Pričesti, zato neka se roditelji što prije jave u župni ured radi dogovora.

RASPORED KATEHEZE
KADA SU ŠKOLA UJUTRO
3.A – SRI – 11.30
3.B – ČET – 12.20
3.C – SRI – 12.10
3.D – PET – 14.55
KADA SU ŠKOLA POPODNE
3.A – PON – 16.40
3.B – UTO – 11.40
3.C – SRI – 09.00
3.D – PET – 09.45

3.A - Jozo Kurbaša, 3.B - Barbara Majstorović, 3.C - Paula Smoljo, 3.D - Antica Terze

SVETA POTVRDA - KRIZMA

Dokumenti:   

 POTVRDNICA: podiže se u župi krštenja ili Prve Pričesti djeteta i treba je pribaviti do Božića. ( ako je dijete primilo Prvu Pričest u župi, NE treba donositi potvrdnicu) Umjesto potvrdnice u obzir uzimamo: obiteljsku knjižicu ( mora imati potpis i pečat)

POSVJEDOČENJE ZA KUMA/U– ovaj dokument izdaje župni ured na čijem teritoriju kum/a ima prebivalište; ukoliko župa prebivališta kuma/e nema podataka o primljenim sakramentima, kum/a potvrdu o primljenim sakramentima može podići u župi krštenja na temelju koje će dobiti posvjedočenje (posvjedočenje pribaviti do Božića - najkasnije)
-kum/a mora imati sve sakramente kršćanske inicijacije( krštenje, pričest i krizma), i ako je vjenčan/a, mora biti crkveno vjenčan/a.
-rastavljene i ponovno vjenčane osobe, nemaju uvjeta za kumstvo

§  Raspored kateheza: kateheza je jedanput tjedno u trajanju od 40 minuta,. Raspored je sljedeći:

 

KADA SMO ŠKOLA UJUTRO

KADA SMO ŠKOLA POPODNE

VJEROUČITELJ

DEČKI

Utorkom u 19.30 sati

Utorkom u 19.30 sati

župnik Marko

CURE

Utorkom u 20.15 sati

Utorkom u 20.15 sati

župnik Marko