MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan uskrsne od mrtvih.

Otvorite župni listić (pdf)