MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sadamdeset puta sedam!

Otvorite župni listić (pdf)