MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga.

Otvorite župni listić (pdf)