MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: »Mir vama!«