Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga.« (Iv 10, 11-18)

Otvorite župni listić (pdf)