MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje.

Otvorite župni listić (pdf)