MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća.

Otvorite župni listić (pdf)