MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Ti si Pomazanik-Krist! … Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi.

Otvorite župni listić (pdf)