MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Tko nije protiv nas, za nas je. Ako te ruka sablažnjava, odsijeci je.

Otvorite župni listić (pdf)