MISAO IZ EVANĐELJA DANA
»Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

Otvorite župni listić (pdf)