MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Sve što ima Otac, moje je. Duh Sveti od mojega će uzimati i navješćivati vama.

Otvorite župni listić (pdf)